Caroline Pontoppidan - Papirværk

Kollektion: Caroline Pontoppidan

Caroline Pontoppidan er en selvlært kunstner med en filosofisk inspireret tilgang til livet. Det betyder, at hun fortolker på livet med en forståelsesorienteret tilgang, og at hun søger at ramme mangfoldigheden gennem sin kunst.
For Caroline handler hendes kunst om perspektiver. Den handler om inklusion. Hun mener, at når vi sådan taler inklusion på et samfundsmæssigt plan, så er vores måde at gøre det på, demokratisk set, via debat. Det er bare sådan, at den her måde ofte giver sig til udtryk ved aggressive diskussioner. Hertil er det så at hun ser kunsten, og særligt også filosofien, som en vigtig kontrast til at rumme spørgsmål om inklusion. Gennem kunsten og filosofien skaber vi en vis åbenhed over for fordybelse og forståelse.
Når Caroline henviser til perspektiver som sådan, tænker hun på forskellige følelser, meninger og tilgange i livet i det hele taget, hvilket vi som tilskuere ser i hendes malerier. Det er perspektiver som hun portrætterer på både klassisk vis, og via det figurativt abstrakte, men også via skriften. Hendes værker emmer samlet set af den filosofiske tanke hun gør sig, om at det netop er gennem ikke blot varierede udtryk og motiver, men også gennem skabelse af rum for forståelse i dybden, at vi skaber værdi som aldrig er blot naiv eller meningsfuld på et overfladisk niveau, men som er holdbar på et alment menneskeligt niveau.