Troels Bjerre - Papirværk

Kollektion: Troels Bjerre

Troels Bjerre (f. 1973) er en selvlært landskabsfotograf bosiddende på Fyn. Han er uddannet Cand. Scient. i geologi fra Københavns Universitet og arbejder til daglig i den danske vandbranche med vandressourcer, skovrejsning og bæredygtighed som omdrejningspunkt.
Fotografiet som udtryksform har fulgt ham fra barnsben, men først i de senere år har interessen udviklet sig til en udtryksform, hvor de udfordringer vores civilisation står overfor afspejles. Baggrunden i naturvidenskaben fornægter sig ikke. Troels ser tværtimod naturvidenskab og kunst som komplementære størrelser - to forskellige måder at forstå og forholde sig til virkeligheden på til gensidig inspiration.
Den primære kilde til inspiration er naturen. Ikke den uberørte eller uspolerede natur, men derimod naturen eller i bredere forstand landskabet, der former sig omkring os i takt med, at sporene, vi sætter på jordens biologiske og fysiske systemer, bliver dybere og dybere. Så dybe at de er blevet definerende for tiden vi lever i: Antropocæn. Indimellem kommer det direkte til udtryk i værkerne, men oftest mere subtilt, når det komplekse samspil mellem natur og kultur udforskes i landskaber, hvor det til tider kan være svært og måske meningsløst at afgøre, hvad der er hvad.
Det er først og fremmest danske landskaber, der er genstand for værkerne. Ifølge Troels kan det da også være svært at finde
gode argumenter for at rejse til verdens ende for at udleve kunstneriske ambitioner, når man også kan åbne øjnene for det, man har omkring sig. Her åbenbares et landskab, der er forandret til ukendelighed i forhold til det landskab, der mødte vores forfædre, da de indvandrede for godt 14.000 år siden. Her åbenbares et landskab, som engang var vores åbenlyse eksistensgrundlag, men som vi med tiden har fået en svagere og svagere tilknytning til i takt med, at kundskaberne, der oprindeligt gjorde os i stand til at leve af jorden, er blevet aflært.
Samarbejdet med Papirværk ses som en mulighed for at tilføje en facet til det kunstneriske virke. Ved at vise genbrugte landskaber på genbrugt papir bliver reproduktionen og indramningen en del af fortællingen, hvilket giver dybde i værkerne i både direkte og overført betydning.