Den globala papperskonsumtionen kommer att öka mot 2032

Det globale papirforbrug vil stige frem mod 2032 - Papirværk

Digital teknik dominerar vår vardag och det är lätt att anta att efterfrågan på papper kommer att minska. Nya uppgifter från Statista visar dock en annan bild. Den globala konsumtionen av papper och pappersprodukter uppgick till 417 miljoner ton 2021, och denna siffra förväntas öka till 476 miljoner ton år 2032. Även om det är sant att digitaliseringen har minskat vårt beroende av papper kommer den totala papperskonsumtionen att öka, i första hand drivs av förpackningsindustrin.

Källa: Global papperskonsumtion 2021-2032 | Statistik

Bland olika typer av papper och pappersvaror leder så kallat "containerpapper". Behållarpapper är vanligtvis tillverkat av återvunnet papper eller trämassa och har olika lager – ett inre korrugerat lager och yttre släta lager. Denna struktur gör förpackningen idealisk för att absorbera stötar, skydda varor från skador och ge stabilitet till förpackningen.

År 2021 konsumerades imponerande 178 miljoner ton containerpapper globalt. Studier gjorda av Statista visar att denna efterfrågan kommer att öka ännu mer och nå 220 miljoner ton år 2032. Containerpapper spelar en avgörande roll vid tillverkningen av wellpapp, som bland annat används för förpackningar. Papper är idag en nödvändighet och kommer i framtiden att få större betydelse för vår vardag samt de produkter vi beställer online, som även fortsättningsvis kommer att skickas i kartonger och förpackningar av pappersbaserat material.


Ett viktigt verktyg

Man kan undra varför papper fortfarande spelar en så viktig roll i våra liv trots den digitala revolutionen. Papper förblir en oumbärlig del av våra dagliga rutiner och letar sig in i kontor, hem och industrier över hela världen. Även i vår digitala tidsålder används papper för att göra anteckningar, skriva ut dokument, producera förpackningar med mera.

Nackdelen med ökad pappersproduktion

Den ökande konsumtionen av papper och pappersprodukter väcker en viktig fråga: Kan vår planet upprätthålla nivån på pappersproduktionen? Det finns ett stort arbete att göra för att säkerställa en ansvarsfull hantering och återvinning för att bevara våra skogar. Det är en uppgift som kräver samverkan över branscher och en medvetenhet om våra individuella val och konsumtionsvanor.