Cecilie Lund-Rasmussen - Papirværk

Samling: Cecilie Lund-Rasmussen


Affischserien ET NYT LAND visar två kvinnor som flytt från sitt hem och allt de känt till. De har kommit till ett nytt land och har hittat trygghet och ser fram emot en ny värld som de hoppas är utan rädsla. Bakom dem finns skuggan som symboliserar de upplevelser de lämnat efter sig, men som alltid kommer att följa dem.