Present kort

Tillverkat i Danmark av företagets eget pappersavfall.