Caroline Pontoppidan - Papirværk

Samling: Caroline Pontoppidan

Caroline Pontoppidan är en självlärd konstnär med ett filosofiskt inspirerat förhållningssätt till livet. Det innebär att hon tolkar livet med ett förståelseorienterat förhållningssätt, och att hon söker fånga mångfald genom sin konst.
För Caroline handlar hennes konst om perspektiv. Det handlar om inkludering. Hon menar att när vi pratar så här om inkludering på samhällsnivå är vårt sätt att göra det demokratiskt sett via debatt. Det är bara det att det här sättet ofta visar sig i aggressiva diskussioner. Dessutom ser hon konsten, och särskilt filosofi, som en viktig kontrast för att tillgodose frågor om inkludering. Genom konst och filosofi skapar vi en viss öppenhet för kontemplation och förståelse.
När Caroline refererar till perspektiv som sådana tänker hon på olika känslor, åsikter och förhållningssätt till livet i stort, som vi som betraktare ser i hennes målningar. Det är perspektiv som hon skildrar både på ett klassiskt sätt och via det bildligt abstrakta, men också via skrivandet. Sammantaget utstrålar hennes verk den filosofiska tanke hon har, att det är just genom inte bara olika uttryck och motiv, utan också genom att skapa utrymme för förståelse på djupet, som vi skapar värde som aldrig bara är naivt eller meningsfullt på ett ytligt plan. , men som är hållbart på ett allmänt mänskligt plan.