Vestermose Free School: Eleverna ligger i framkant av den cirkulära förändringen

Vestermose Friskole: Elever går forrest i den cirkulære omstilling - Papirværk


Vestermose Natur & Idrætfriskole har blivit Papirværk Partner. Tillsammans med den cirkulära pappersfabriken i Odense samlar de in och återvinner sitt kasserade papper i Odense och får regelbundet tillbaka nya pappersprodukter. På så sätt bidrar World Target School till en ansvarsfull, cirkulär slinga av produkter, tillverkade i Danmark och utan tillsatt lim, kemikalier eller träfibrer.

”Med samarbetet gör vi återvinning och cirkulär ekonomi begriplig för våra elever – de kommer att få uppleva vad deras eget kasserade papper förvandlas till. Det gör något för elevernas motivation att få ut ”nytt liv” av kasserade resurser. Det har ett enormt värde!" – Kathrine Skyum Larsen, biträdande skolchef.

Vad händer med ditt pappersavfall? Var slutar det? Vad blir det till? Samarbetet ska öka elevernas kunskaper om den cirkulära omställningen, stärka deras kunskaper om sortering och resursutnyttjande samt inspirera till ansvarsfull konsumtion och produktion (FN12).

Papirværk tillverkar nya produkter av 100 % kasserat papper. Utöver de produkter som Vestermose får tillbaka, återvinns friskolans pappersavfall till danskproducerade pappersprodukter, bland annat tillfälleskort, affischer och mycket mer.

Läs mer här .


När ord blir till handling

Vestermose Natur- og Idrætsfriskole är en av de första i landet som certifierats som 2030-skola och världsmålsskola. Det gör att de globala målen är en naturlig del av skolans undervisning, verksamhet och anda. Med certifieringen har de förbundit sig att arbeta strategiskt och ambitiöst och att låta FN:s globala mål för hållbar utveckling genomsyra hela skolan och utbilda eleverna så att de står bäst rustade för en framtid som bara blir grönare.

”Som en skola i världsklass måste vi själva ta ansvar och agera hållbart och låta handling följa ord. Här är verksamheten helt central. Skolans byggnader, konsumtion, inköp och avfallshantering har stor betydelse för hur hållbar och ansvarsfull skolan är. För oss är det viktigt att förmedla till våra elever att "vi alla kan göra något", och att det just handlar om att göra något, bara lite, så att vi gemensamt kan säkra världen." – Kathrine Skyum Larsen, biträdande skolchef.

En komplex storlek

Hållbarhet kan vara komplext och vad betyder begrepp som cirkulär ekonomi och återvinning? För Papirværks del handlar det om att föra de små, goda historierna till eleverna, vilket kommer att öka deras kunskap om hela återvinningsprocessen av det egna papper. "De små, gröna stegen kan ha stor inverkan. Vi känner tydligt hur samarbeten med skolor och program har en märkbar effekt på eleverna och deras motivation till en bra och ansvarsfull papperssortering. Vi vill att eleverna – helt naturligt – ska se avfall som en resurs”, säger Jonas Thorup Langelund från Papirværk.

För Vestermose handlar det om att ta ansvar och agera hållbart i skolans verksamhet och utveckling: ”Vi stödjer global utbildning, där eleverna får både kunskap, förståelse och erfarenhet av att agera, skapa och interagera. Fokusområdena handlar om att främja kritiskt beslutsfattande, handlingskompetens och lösningsorientering, om att skapa ett globalt perspektiv och använda partnerskap aktivt i undervisningen – här spelar Papirværk en viktig roll!”, nämner Kathrine, biträdande skolchef.

Framgång genom berättelser från vardagen

Papirværk och Vestermose tror att samarbetet kommer att skapa ringar i vattnet för elever, föräldrar, anställda och affärspartners och motivera skolans miljö att agera ansvarsfullt. "Det handlar om tankesätt och kultur, och när vi planterar de första fröna i vår unga generation känner vi hur de inspirerar, motiverar och påverkar varandra för den hållbara omställningen." - Jonas Thorup Langelund.

Även om Papirværk tillverkar pappersprodukter har produkterna inte huggit ner ett enda träd. Elevernas kasserade anteckningar från danska och matematik återvinns 1:1, eftersom tillverkningsprocessen inte kräver nya träfibrer.

Kickoff genom workshop

Det var viktigt att få igång samarbetet och göra det begripligt för eleverna. Därför höll Papirværk en workshop i Vestermose i juni och gav eleverna "massa" i händerna så att de kunde omvandla pappersavfall till nya produkter. Efter torkningsprocessen kunde eleverna använda produkterna.

"Genom samarbetet med Papirværk får våra elever hand om sitt eget pappersavfall. De kommer att kunna se att det de skickar till återvinning faktiskt blir nytt papper”, säger Kathrine Skyum Larsen. Skolan har under lång tid haft ett sunt och ansvarsfullt förhållningssätt till sin egen konsumtion och att påverka eleverna i deras arbete med hållbarhet:

”Tidigare har vi haft hela veckor med fokus på återvinning, där vi bland annat har återvunnit kläder på en verkstad, och vi har återvunnit våra gamla skolmöbler till en nystartad friskola i närheten. I stort sett alla våra möbler i personalrummet och på kontoret återvinns också, gamla datorer rustas upp och uttjänt IT-utrustning skickas i omlopp någon annanstans i världen.”

Bli Papirværk Partner

Läs mer

Se produkter