Originalverk

Våra originalverk är skapade i nära samarbete med konstnärer som vill utmana sin kreativitet och arbeta med den grova och livliga ytan på vårt handgjorda papper. Verken är antingen ritade eller målade direkt på vårt papper i en kreativ process där konst och danskt hantverk möts. Uppdatera din konstsamling med original, handgjorda verk som väcker konst till liv.