Ny Papirværk Partner: - ”Næste skridt i den bæredygtige omstilling” - Papirværk


EXHAUSTO A/S har de seneste år været en toneangivende virksomhed inden for ventilationssystemer. Som en naturlig del af udviklingen har de intensiveret deres indsats for at spille en central rolle i den bæredygtige omstilling og reducere deres CO2-aftryk. Et af deres seneste initiativer er at nedbringe papirforbruget og -spildet, og de har fundet en værdifuld samarbejdspartner i Papirværk.

 

EXHAUSTO produktion

 

Samarbejdet med Papirværk er en naturlig forlængelse af vores bæredygtighedsinitiativer. Deres ekspertise og engagement i cirkulær økonomi harmonerer med vores egne mål og værdier. Den grønne omstilling kan virke uoverskuelig, så det kan være svært for mange virksomheder som os at vide, hvor man faktisk skal starte. Papirværk er et godt bud på et konkret initiativ.”, siger Aida Kildegaard, kommunikationskonsulent- og CSR-ansvarlig hos EXHAUSTO.

 

A5 display

 

Hvert et skridt tæller – også de små skridt

EXHAUSTO A/S har sat en række initiativer i gang inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Virksomheden har implementeret en genanvendelsesstrategi, der fokuserer på at minimere affald og maksimere genanvendelse af materialer, herunder papir.

Ifølge EXHAUSTO's CSR-ansvarlige er bæredygtighed ikke blot et valg, men en nødvendighed for at skabe en levedygtig fremtid. Det er også for at imødekomme stigende krav fra deres kunder og interessenter, der efterspørger bæredygtige løsninger. Virksomheden ønsker at gå forrest og demonstrere, hvor vigtigt det er at beskytte miljøet og fremme bæredygtighed internt i organisationen. Med samarbejdet er der handling bag ordene i deres bæredygtige tiltag. ”Vi er dog også velvidende om, at det er en lang rejse og proces for at komme i helt i mål, men at ethvert skridt er et skridt i en grønnere retning”, tilføjer Aida Kildegaard.


Kasseret papir har stor værdi

EXHAUSTO A/S har indgået et partnerskab med Papirværk, der deler deres mål og værdier inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Samarbejdet har til formål at reducere virksomhedens miljømæssige fodspor ved at sikre, at papiraffaldet bliver 100% genanvendt. Samarbejdet er baseret på fuld transparens, og det sikrer, at papiraffaldet bliver genanvendt lokalt, hvilket reducerer unødvendige emissioner forbundet med transport. Desuden skaber Papirværk nye produkter af 100% papiraffald uden at tilsætte lim, kemi eller træfibre.

 

Papirbeholdere Papirværk

 EXHAUSTO A/S forventer også, at dette samarbejde vil resultere i en reduktion af deres miljøpåvirkning i forhold til papiraffald. De ser det som en mulighed for at tage endnu et skridt i retning mod en grønnere fremtid.

 Papirbeholdere cirkulært loop

Handling bag ordene

EXHAUSTO A/S ønsker at inspirere og påvirke deres medarbejdere og samarbejdspartnere til at engagere sig i den cirkulære omstilling. Dette skaber ikke kun konkrete handlinger, men også en kultur, der værdsætter bæredygtighed og samarbejde omkring miljøansvar.

Vi tror på, at forandring begynder indefra. Ved at inspirere og påvirke vores medarbejdere og samarbejdspartnere til at deltage i den cirkulære omstilling, skaber vi en kultur, der værdsætter bæredygtighed. Dette fører ikke kun til konkrete handlinger, men det skaber også en følelse af fælles formål og engagement.”, tilføjer Aida Kildegaard.

 

Miljøcertifikat Papirværk

Viden om ”affaldets rejse”

Viden og forståelse for ”affaldets rejse” har betydning for en transparent værdikæde: ”Data og dokumentation er afgørende for at måle vores fremskridt og sikre transparens i vores bæredygtighedsindsats. Det giver os mulighed for at kvantificere vores miljømæssige resultater og identificere områder, hvor vi kan forbedre vores praksis yderligere. Derudover er det vigtigt at kunne rapportere vores præstationer til vores interessenter og demonstrere vores engagement i en bæredygtig fremtid.” - Aida Kildegaard, CSR-ansvarlig hos EXHAUSTO A/S.