Vestermose Friskole: Elever går forrest i den cirkulære omstilling

Vestermose Friskole: Elever går forrest i den cirkulære omstilling - Papirværk


Vestermose Natur & Idrætsfriskole er blevet Papirværk Partner. Sammen med den odenseanske, cirkulære papirfabrik får de indsamlet og genanvendt deres kasserede papir i Odense og får løbende nye papirprodukter retur. På den måde bidrager verdensmålsskolen til et ansvarligt, cirkulært loop af produkter, fremstillet i Danmark og uden tilsat lim, kemikalier eller træfibre. 

”Med samarbejdet gør vi genanvendelse og cirkulær økonomi forståeligt for vores elever – de vil opleve, hvad deres eget kasserede papir bliver omdannet til. Det gør noget for elevernes motivation for at få ”nyt liv” ud af kasserede ressourcer. Det har en kæmpe værdi!” – Kathrine Skyum Larsen, viseskoleleder.

Hvad sker der med dit papiraffald? Hvor ender det? Hvad bliver det omdannet til? Samarbejdet vil øge elevernes kendskab til den cirkulære omstilling, styrke deres viden om sortering og ressourceudnyttelse og inspirere til et ansvarligt forbrug og produktion (FN12).

Papirværk fremstiller nye produkter af 100% kasseret papir. Udover de produkter, som Vestermose får retur, bliver friskolens papiraffald genanvendt til danskproducerede papirprodukter, blandt andet anledningskort, plakater og meget mere.

Læs mere her.

 


Når ord bliver til handling

Vestermose Natur- og Idrætsfriskole er en af de første i landet, som er blevet certificeret 2030-skole og verdensmålsskole. Det betyder, at verdensmålene er en naturlig del af skolens undervisning, drift og ånd. Med certificeringen har de forpligtet sig til at arbejde strategisk og ambitiøst og lade FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling gennemsyre hele skolen og danne eleverne, så de bliver klædt bedst muligt på til en fremtid, der kun bliver grønnere.

”Som verdensmålsskole skal vi selv tage ansvar og agere bæredygtigt og lade handling følge ord. Her er driften helt central. Skolens bygninger, forbrug, indkøb og affaldshåndtering har stor betydning for, hvor bæredygtig og ansvarlig skolen er. For os er det vigtigt at give videre til vores elever at "vi kan alle gøre noget", og at det netop handler om at gøre noget, bare lidt, for at vi i fællesskab kan sikre verden.” – Kathrine Skyum Larsen, viceskoleleder.

 

 

En kompleks størrelse

Bæredygtighed kan være kompleks, og hvad betyder begreber som cirkulær økonomi og genanvendelse? For Papirværk handler det om at bringe de små, gode fortællinger for eleverne, som vil øge deres kendskab til hele genanvendelsesprocessen af deres eget papir. ”De små, grønne skridt kan have stor betydning. Vi mærker tydeligt, hvordan samarbejder med skoler og uddannelser har en mærkbar effekt på eleverne og deres motivation for god og ansvarlig papirsortering. Vi ønsker, at eleverne – helt naturligt – ser affald som en ressource”, udtaler Jonas Thorup Langelund fra Papirværk. 

For Vestermose handler det om at tage ansvar og agere bæredygtigt i skolens drift og udvikling: ”Vi understøtter en verdensmålsundervisning, hvor elever får både viden, forståelse og erfaring med at handle, skabe og interagere. Fokusområderne handler om at fremme kritisk stillingtagen, handlekompetence og løsningsorientering, om at skabe globalt perspektiv og bruge partnerskaber aktivt i undervisningen - her spiller Papirværk en vigtig rolle!”, nævner Kathrine, viceskoleleder. 

 

Succes gennem fortællinger fra hverdagen

Papirværk og Vestermose tror på, at samarbejdet vil skabe ringe i vand over for elever, forældre, ansatte og samarbejdspartnere og motivere skolens omverden til at agere ansvarligt. ”Det handler om mindset og kultur, og når vi planter de første frø hos vores unge generation, så mærker vi, hvordan de inspirerer, motiverer og påvirker hinanden til den bæredygtige omstilling.” – Jonas Thorup Langelund.

Trods Papirværk fremstiller papirprodukter, har produkterne ikke forsaget ét eneste fældet træ. Elevernes kasserede noter fra dansk og matematik genanvendes 1:1, da fremstillingsprocessen ikke kræver nye træfibre. 

 

Kickoff gennem workshop

Det var vigtigt at få skudt samarbejdet ordentligt i gang og gøre det forståeligt for eleverne. Derfor afholdt Papirværk i juni en workshop på Vestermose og gav eleverne ”pulp” i hænderne, så de kunne omdanne papiraffald til nye produkter. Efter tørreprocessen kunne eleverne bruge produkterne.

”Gennem samarbejdet med Papirværk får vores elever hands-on med deres eget papiraffald. De vil kunne se, at det de sender til genanvendelse rent faktisk bliver til nyt papir”, udtaler Kathrine Skyum Larsen. Skolen har i en længere periode haft en sund og ansvarlig tilgang til deres eget forbrug og til at påvirke eleverne i arbejdet med bæredygtighed:

”Vi har tidligere haft hele uger med fokus på genbrug, hvor vi blandt andet har upcyclet tøj på et værksted, og vi har recirkuleret vores gamle skolemøbler til en nyopstartet friskole i nærheden. Stort set alle vores møbler i personalerum og kontor er ligeledes genbrug, gamle computere bliver renoveret og udkørt IT-udstyr bliver sendt videre i cirkulation andre steder i verden.”

 

 

Bliv Papirværk Partner

Læs mere

Se produkter