Sådan bekæmper Horisont papirspild - Papirværk

De nuværende hotelsystemer og den generelle drift er ikke bygget til lavt papirforbrug. Derfor vil Horisont Hotel & Konference have mere fokus på cirkulære tiltag.

“Vores kunder leder efter dem, der tager ansvar.” - Hotelchef, Casper Bock

Kunderne efterspørger i højere grad ansvarlige virksomheder, som prioriterer grønne tiltag i hverdagen, og initiativer som kan inspirere virksomhedens medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og leverandører til en grønnere fremtid.

“Det giver mening at sende vores papiraffald til Papirværk, som sikrer at vores kasserede papir bliver genanvendt i Danmark. Desuden omdannes vores papiraffald til nye produkter, som enten får liv hos os selv, eller som andre virksomheder får glæde af” - Casper Bock, Hotelchef.

Fast indsamling af papiraffald

Papirværk og Horisont Hotel & Konference har indgået en aftale om at indsamle og omdanne hotellets papiraffald til nye produkter. Hotel og konferencecentret bliver brugt til møder, konferencer og events, og det er umuligt at undgå større mængder af papiraffald. I følge hotelchef, Casper Bock, kan hotelsystemerne ikke blive papirløse, og man må derfor kunne gøre noget ved papirspildet.

I dag har Horisont papirspande stående i møde,- kontor- og printerrum. Over papirspandene hænger informationsmateriale, som beskriver, hvilket type papiraffald, der må komme i papirspanden. Når papirspandene er fyldte, henter Papirværk de værdifulde ressourcer og omdanner det til nye produkter.

 

 

”Vi bruger simpelthen så meget papir, og det måtte vi kunne gøre et eller andet ved. Den der tankegang med, at man kan give det papiraffald liv igen - enten til os selv eller til andre virksomheder, er jo en fantastisk historie", tilføjer hotelchefen.

Som led i aftalen leverer Papirværk en komplet kommunikationspakke og et certifikat, som skal inspirere matriklens gæster og husets medarbejdere til at sortere deres papiraffald.

 

 

Det er svært at være "best in class", men vi vil i hvert fald gøre vores bedste", nævner Casper Bock. Hotel Horisont & Konference er allerede i gang med den grønnere omstilling, og de tænker nye initiativer ind i deres hverdag, hvor det giver mening, blandt andet hvordan de bekæmper madspil og genanvender større dele af deres plastik. Den seneste tid har Horisont Hotel & Konference fået en del certificeringer, og de stopper ikke her, fortæller Casper.

 

Det starter hos medarbejderne

Udover at genanvende papiraffaldet ønsker Papirværk og Horisont at inspirere Horisonts medarbejderne til mere genanvendelse:

"Vi skal generelt tænke mere over vores papirforbrug, og et samarbejde som det her inspirerer også vores medarbejdere til eksempelvis at arbejde på flere skærme ad gangen fremfor at printe dokumenter, som bare ender i skraldespanden."

 

 

Samarbejdet opstod på baggrund af en fælles vision om at arbejde mere cirkulært. Når Papirværk indsamler Horisonts papiraffald, indgår det i et cirkulært system, hvor papiraffaldet igen ender tilbage i hænderne på medarbejdere og kunder eller går til produktion af andre bæredygtige produkter.

"Vi vil gerne italesætte cirkulær økonomi endnu mere - det skal kommunikeres mere internt og vi skal bare have nogle gode eksempler ind. Derfor giver aftalen med Papirværk rigtig god mening", nævner Casper Bock.