Aarhus Teater: Næste skridt i den grønne omstilling - Papirværk

(Allan Aagaard, regissör, ​​Aarhus Teater, och Jonas Thorup Langelund, Papirværk)

Aarhus Teater sätter ytterligare fart på den gröna omställningen när de i samarbete med Papirværk återvinner 100 % av sitt pappersavfall i Danmark.

"Vi ser det som en styrka att Papirværk ligger i Danmark och kan minska vårt totala koldioxidavtryck. Dessutom är det en fördel att de producerar nya pappersprodukter åt oss – från vårt eget pappersavfall – och utan kemikalier eller tillsatser.” – regissör, ​​Allan Aagaard, Århus Teater.

Papirværk samlar regelbundet in teaterns pappersavfall och omvandlar det kontinuerligt till nya produkter för gäster, anställda och affärspartners. Med samarbetet kommer Aarhus Teater och Papirværk att inspirera stadens medborgare att använda hållbart och ligga i framkant av branschen och den gröna omställningen.

Och enligt regissören Allan Aagaard har ett hållbart samarbete som detta hög prioritet: ”På Aarhus Teater har vi haft en hållbarhetsstrategi sedan 2017 och har kontinuerligt vidtagit åtgärder för att minimera vår resursförbrukning. Vi vill alltså ta vår del av ansvaret för att den gröna omställningen kommer i växel, så att vi ytterligare stärker återvinningen och den cirkulära ekonomin.”

Läs mer om fast insamling här .


Sortering i 10 fraktioner

Enligt den nya avfallsförordningen, som träder i kraft den 1 januari 2023, ska alla företag i Danmark sortera sitt avfall i minst 10 fraktioner. Och sortering och återvinning är väl igång på den över hundra år gamla teatern. Källaren osar ordning och papperskorgen från Papirværk hittade snabbt sin plats bland metall och plast. Under de kommande månaderna kommer papperskorgen att fyllas med kasserat papper från skådespelarnas föreställningar och medarbetarnas kasserade papper från möten, kontor och skrivarrum.


Fast insamling - återvinning i Danmark

Regelbundet hämtar Papirværk pappersavfallet från Aarhus Teater och omvandlar det till nya produkter från deras verkstad i Odense C. Genom att använda en dansk återvinningsanläggning för insamling och produktion stärker Aarhus Teater sitt fokus på grön omställning och cirkulär ekonomi. De kan löpande beställa nya pappersprodukter, skapade av deras eget pappersavfall, till exempel deras senaste leverans av unika kort.

Korten är ett grönt alternativ, eftersom de är skapade av 100 % återvunnet pappersavfall och utan tillsatt lim, kemikalier eller cellulosa (träfibrer). "Samarbetet med Papirværk säkerställer att vårt returpapper återvinns och omvandlas till nya och användbara pappersprodukter för oss själva. Vi använder regelbundet papperskommunikationsprodukter, så det är vettigt för oss och vår gröna resultat att utveckla nya cirkulära produkter tillsammans med Papirværk, tillägger Allan Aagaard.


Tillsammans för att inspirera

"Hållbarhet och grön omställning kan vara en komplex dimension, men ett sådant här initiativ är meningsfullt på sikt och ska inspirera våra gäster och stadens medborgare till en grönare framtid", tillägger Allan Aagaard. Tillsammans har de tagit fram inspirationsmaterial, som är uppställd runt om på den historiska teatern och de många kartorna är klara att användas.

Hör mer om möjligheten till fast hämtning,
kontakta: papirvaerk@papirvaerk.dk