Scandic Odense genanvender deres papiraffald i Danmark - Papirværk

Tom Filstrup (TV), regissör, ​​Scandic Odense, Jonas Thorup Langelund, Papirværk, och Lars List, teknisk chef, Scandic Odense.

Receptet för grönare återvinning finns på Scandic Odense. Danmarks enda Svanenmärkta hotellkedja sätter nu ytterligare fart på den gröna omställningen när det pr. återvinner för närvarande 100 % av sitt pappersavfall i Danmark.

 

”Svanen ställer krav på hur mycket avfall vi ska ha pr gäst, och här är ett samarbete med Papirværk vettigt för oss. Papirværk förvandlar vårt eget pappersavfall till nya produkter och återvinner även allt vårt pappersavfall i Danmark. På så sätt ser vi vårt pappersavfall som en resurs som ger värde tillbaka till oss.” – Tom Filstrup.

Scandic har under många år arbetat med Svanenmärket, som enligt Tom Filstrup anses vara en av världens strängaste miljöcertifieringar. Samarbetet med Papirværk innebär att allt Scandic Odenses pappersavfall återvinns av Odensen Papirværk och har av samma anledning minimal påverkan på miljön i förhållande till transport och produktion. Dessutom kan Scandic Odense löpande beställa nya produkter från Papirværk, som är skapade av deras eget pappersavfall: "Med samarbetet håller vi vårt CO2-avtryck till ett minimum och vårt goda samvete till ett maximum. Vi hoppas att vi med denna lokala satsning ska inspirera företag och konsumenter runt omkring oss och ge ytterligare kraft åt den gröna utvecklingen som hotellkedja.

Mer än bara en soptunna

Papperskorg

Att känna till din försörjningskedja har aldrig varit mer relevant. Samarbetet kommer att begränsa Scandic Odenses totala CO2-avtryck och med den halvårsvisa klimatrapporten som Papirværk skickar kommer de kontinuerligt att övervaka hur mycket pappersavfall de återvinner. Ambitionen är att begränsa deras pappersförbrukning och avfall så mycket som möjligt och de 20 papperskorgar som har satts upp runt hotellet ska bidra till detta.

Utöver papperskorgen har Scandic Odense fått ett Certificate For Recycling, som informerar gästerna om deras samarbete med Papirværk och syftar till att inspirera gäster, anställda och affärspartners att återvinna mer.

Certifikat för återvinning

Sortering med stor effekt

Det är av stor vikt för Tom Filstrup att Scandic Odense uppfyller Avfallsordningens nya krav på sortering i 10 fraktioner, vilket pr. Den 31 december 2022 bestäms i lag. "Vi ska göra allt vi kan för att restavfallet ska bli så litet som möjligt - för det gör att vi sorterar så bra som möjligt i de enskilda fraktionerna."

”Tills helt nyligen sorterade vi kartong och papper tillsammans. Enligt den nya förordningen om sopsortering ska kartong och papper separeras och Papirværk ska nu hämta vårt pappersavfall." – Tom Filstrup.

Många företag är inte medvetna om var deras pappersavfall hamnar idag. Gäster/kunder, affärspartners och leverantörer ställer fler krav på företagens leveranskedjor än någonsin tidigare. Pappersverk är registrerade i Avfallsregistrets återvinningsanläggning, varför de ska samla in, transportera och omvandla industriavfall till nya produkter. Så här sker all aktivitet i Danmark; från insamling av pappersavfall till produktion.

Visa