VandCenter Syd förvandlar pappersavfall till konst

VandCenter Syd: Når papiraffald bliver til kunst - Papirværk

Danmarks största vattenbolag, VandCenter Syd, sätter ett grönt märke på de ikoniska korridorerna på Vandværksvej i Odense. Papirværk och den danska konstnären, No Title, har gått samman för att dekorera den långa korridoren med konst och konsttryck, gjorda av pappersavfall från kontor, tryckerier och mötesrum.


Insamling av papper och lokal återvinning

På fast basis hämtar Papirværk VandCenter Syds pappersavfall och omvandlar det till nya produkter. Bland annat hamnar det kasserade pappret som nya produkter för VandCenter Syd igen – denna gång som konsttryck. Genom att återvinna i Odense minskar VandCenter Syd deras totala CO2-avtryck och fortsätter att återvinna på dansk mark. Produkterna har skapats med omsorg och kommer att kunna sprida glädje bland anställda och samarbetspartners i VandCenter Syd under många år.


Handgjord i Odense

Konsttrycken är handgjorda och producerade utan tillsatt lim, kemikalier eller träfibrer. På så sätt sätter VandCenter Syd fokus på den cirkulära transformationen och inspirerar medarbetare, besökare och affärspartners att ta små gröna steg i vardagen. Genom en noggrann process har det kasserade pappret förvandlats till nya produkter. Allt papper har strimlats och gjorts till massa, som skulle kunna användas för designen av de nya konsttrycken.

Världsmålen blir vardagliga

VandCenter Syd har en lång tradition av att ta ansvar för människor, miljö och samhälle. Samarbetet bidrar direkt till FN:s världsmål 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion och på ett lättförståeligt och konkret sätt görs världsmålen till en del av vardagen i de ca. 170 år gammalt vattenbolag.

Globalt mål 12 är just ett av Vancentrets utvalda centrala riktmärken, inklusive Mål 6 (Rent vatten och sanitet), Mål 7 (Hållbar energi), Mål 9 (Industri, innovation och infrastruktur) och Mål 14 (Livet i havet). För vart och ett av de fem världsmålen pekas områden inom deras verksamhet och företagskultur ut. De globala målen har därmed översatts till deras verklighet som ett vatten- och avloppsföretag.

Dansk konst bakom motiven

No Title är en dansk konstnär, känd för sina storskaliga väggmålningar, har satt sin prägel på en rad byggnader och utrymmen både i Danmark och internationellt. Hans konstnärliga projekt är att förvandla vår omgivning genom att lägga till nya lager och berättelser på ytorna som omger oss, och med ett enkelt och grafiskt uttryck som bygger på system och organiska strukturer i naturen och kroppen. No Title skapar konstverk som utmanar våra tankemönster och relationer.


Processen pågick i fyra månader från No Titles uppstart och planering av storväggen till färdigt resultat. Samspelet mellan vägg och konsttryck var nödvändigt för att skapa en helhet i uttrycket längs korridoren.

Konsttryck - Pernille Folcarelli