Odense Havn A/S bliver Papirværk Partner

Odense Havn A/S bliver Papirværk Partner - Papirværk

Arbejdet med den grønne omstilling er ikke ny for den historiske virksomhed på Kystvejen i Munkebo, der det seneste årti har været en af Europas førende produktionshavne inden for havvindmøller. Odense Havn beskæftiger over 100 medarbejdere og har den seneste tid investeret massivt i nye initiativer, som skal fremtidssikre virksomheden til den bæredygtige omstilling, reducere havnens CO2-aftryk og inspirere medarbejdere og kunder til en grønnere fremtid. Nu er tiden kommet til at reducere deres papirforbrug og -spild.

”Vi ser en stor værdi i at samarbejde med Papirværk, da det forankrer vores arbejde med cirkulær økonomi hele vejen ud i vores organisation” - Jakob Kjær Rasmussen, Sustainability Manager, Odense Havn A/S.

 

Begyndelsen på en ny cyklus

Cirkulær økonomi indebærer sund fornuft i produkters livscyklus – fra design og produktion til forbrug og bortskaffelse. På den måde kan virksomheder få adgang til produkter uden at eje dem, designe produkter som kan vedligeholdes samt fremme genbrug og genanvendelse som standard. Den ”nye normal” er at affald ikke længere er afslutningen på forbruget, men begyndelsen på en ny cyklus. Derfor har den cirkulære omstilling stort potentiale for miljøet og implementeringen af nye, cirkulære forretningsmodeller er nødvendigt for at nå regeringens mål frem mod 2032.

”Vi har indgået et samarbejde med Papirværk, fordi vi synes, at det giver mening. Vi får håndteret vores papiraffald på en ordentlig måde og får mulighed for at se det ”andet” liv, som produkterne får. Vi er langt fra i mål, hverken med vores arbejde med bæredygtighed eller cirkulær økonomi, men samarbejdet med Papirværk skubber os i den rigtige retning.”

 

 

Partnerskabet mellem Papirværk og Odense Havn A/S er et lille skridt i en grønnere retning. Pr. dags dato indsamler Papirværk Odense Havns papiraffald fra møde,- kontor- og printerrum og fra Odense omdanner det til nye produkter. Ressourcerne ender blandt andet retur hos Odense Havn igen ved at blive omdannet til nye produkter uden tilsat lim, kemikalier eller træfibre.

 

Læs mere om Papirværk Partner her.

 

Bæredygtighed som DNA

Bæredygtighed gennemsyrer Odense Havns organisation, blandt andet gennem implementering af mål for bæredygtighed i deres strategi. De seneste år har Odense Havn foretaget en lang række bæredygtige tiltag med henblik på kontinuerligt at medvirke til reduktion af havnens CO2-aftryk. Nu når de i mål med en ansvarlig genanvendelse med øget fokus på den cirkulære omstilling af produkter, der blandt andet ender retur på havnen igen.

 

 

Små skridt, stor impact

Som medarbejder i en virksomhed kan cirkulær økonomi være en kompleks størrelse. Partnerskabet skal motivere og inspirere medarbejdere, gøre cirkulær økonomi forståeligt og vise dem, hvordan kasserede ressourcer kan give ny værdi som nye produkter. Initiativet starter i printerrummet og med data og transparens har virksomheden overblik og indblik, som er afgørende for at kunne justere de steder, der er mulighed for forbedring for at kunne levere et bedre CO2-aftryk.

Danmark er blandt de lande i Europa, der producerer mest affald pr. indbygger. For at nå i mål og sikre kontinuerlig udvikling er de små, inspirerende tiltag af høj værdi. God sortering kræver forståelse og viden for affaldets rejse og fordelen ved at genanvende opstår, når gevinsten er synlig og forståelig for den enkelte medarbejder.

 

 

Bæredygtighed er en forudsætning

Med cirka 120 lejere har Odense Havn A/S en forpligtelse til at gå forrest i den grønne omstilling og gøre sig attraktiv over for interessenter og lokalområde:  

”Bæredygtighed er vigtigt fordi vi skal handle ansvarligt som virksomhed for at være tro mod vores ejere, vores lokalområde og os selv. At arbejde med bæredygtighed er også en forudsætning for os, når vi skal samarbejde med virksomheder, der leverer grøn omstilling.”

 

 

Hovedparten af virksomhedens kunder lever i den grønne omstilling, og derfor er partnerskabet med Papirværk et naturligt næste skridt for at reducere yderligere af havnens affald.