Scandic Odense genanvender deres papiraffald i Danmark - Papirværk

Tom Filstrup (t.v.), direktør, Scandic Odense, Jonas Thorup Langelund, Papirværk, og Lars List, teknisk chef, Scandic Odense.

 

Recepten på grønnere genanvendelse findes hos Scandic Odense. Danmarks eneste Svanemærkede hotelkæde sætter nu yderligere skub i den grønne omstilling, når de pr. dags dato genanvender 100% af deres papiraffald i Danmark.

 

”Svanemærket sætter krav til, hvor meget affald, vi må have pr. gæst, og her giver et samarbejde med Papirværk god mening for os. Papirværk omdanner vores eget papiraffald til nye produkter og desuden genanvender alt vores papiraffald i Danmark. På den måde ser vi vores papiraffald som en ressource, der giver værdi tilbage til os.” – Tom Filstrup.

I en lang årrække har Scandic arbejdet med Svanemærket-ordningen, som ifølge Tom Filstrup betragtes som en af verdens strengeste miljøcertificeringer. Samarbejdet med Papirværk betyder, at al Scandic Odenses papiraffald bliver genanvendt af odenseanske Papirværk og af samme grund har minimal belastning på miljøet i forhold til transport og produktion. Desuden kan Scandic Odense løbende bestille nye produkter af Papirværk, som er skabt af deres eget papiraffald: ”Med samarbejdet holder vi vores CO2-aftryk på et minimum og vores gode samvittighed på et maksimum. Vi håber med dette lokale initiativ, at vi inspirerer virksomheder og forbrugere omkring os og sætter yderligere skub i den grønne udvikling som hotelkæde.

 

Mere end bare en papirspand

Papirspand

Det har aldrig været mere relevant at kende sin forsyningskæde. Samarbejdet vil begrænse Scandic Odenses samlede CO2-aftryk og med den halvårlige klimarapport, tilsendt af Papirværk, vil de løbende følge med i, hvor meget papiraffald de genanvender. Ambitionen er at begrænse deres papirforbrug og -spild mest muligt, og det skal de 20 papirspande, som er sat op rundt omkring på hotellet, bidrage til.

Udover papirspandene har Scandic Odense modtaget et Certifikat For Genanvendelse, som oplyser gæster om deres samarbejde med Papirværk og har til formål at inspirere gæster, medarbejdere og samarbejdspartnere til mere genanvendelse.

 

Certifikat For Genanvendelse

 

 

Sortering med stor effekt

Det har stor betydning for Tom Filstrup, at Scandic Odense lever op til Affaldsbekendtgørelsens nye krav til sortering i 10 fraktioner, som pr. 31. december 2022 er lovmæssigt bestemt. ”Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at restaffald bliver så lille som muligt – for det betyder, at vi sorterer bedst muligt i de enkelte fraktioner.”

”Indtil for ganske nyligt har vi sorteret pap og papir sammen. Ifølge den ny bekendtgørelse om affaldssortering skal pap og papir deles op og Papirværk bliver nu indsamler af vores papiraffald.” – Tom Filstrup.

Mange virksomheder er ikke bevidste om, hvor deres papiraffald ender i dag. Gæster/kunder, samarbejdspartnere og leverandører sætter mere end nogensinde før krav til virksomheders forsyningskæde. Papirværk er registreret i Affaldsregistrets genanvendelsesanlæg, hvorfor de må indsamle, transportere og omdanne erhvervsaffald til nye produkter. På den måde foregår al aktivitet i Danmark; fra indsamling af papiraffald til produktion.

 

Display